Fitness-Bobo Image Map

Solárium Mega Sun 4500

Od Ledna 2018 máme nové solárium

SOLÁRIUM MEGA SUN 

 
 

 

Ceník

 

 1 min  12,- Kč
 1 min (pro majitele fitness permanentky)  10,- Kč
 permanentka 100 min  1100,- Kč
 permanentka 200 min  1800,- Kč